بهرام رادان تصویر زیر را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

به گزارش سینماسینما، این عکس مربوط به سال ۱۳۷۴ است. زمانی که رادان دانش آموز بود.